O banku

Władze Banku

Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej kieruje Zarząd
w składzie:

p. Grzegorz Poniatowski - Prezes Zarządu


p. Marek Puchała - V-ce Prezes Zarządu


p. Radosław Matczak - Członek Zarządu

 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ OD DNIA 14.06.2018r

1. Stanisław Matuszak     - Przewodniczący  
2. Jadwiga Cegła             - Z-Ca Przewodniczącego
3. Jerzy Owczarek           - Z-Ca Przewodniczącego
4. Kazimierz Krążyński    - Sekretarz
5. Grażyna Mikołajewska - Członek Prezydium

6. Jan Wawrzyniak          - Przewodniczący Komitetu Audytu  
7. Krystyna Filipowska     - Członek Komitetu Audytu
8. Danuta Szczygiecka    - Członek Komitetu Audytu

9. Julian Dobrzański       - Członek
10. Sylwester Jasiński     - Członek
11. Józef Majas              - Członek
12. Artur Matysiak          - Członek
13. Krzysztof Nowak       - Członek
14. Eligiusz Wszędobył   - Członek
15. Marek Wszędobył     - Członek

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.2340 4.4532
GBP
4.8160 5.0560
USD
3.8379 4.0295
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.3438
GBP
4.9277
USD
3.9319
CHF
3.9668
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009