Kredyty

Kredyty obrotowe

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Przedmiotem kredytu na bieżącą działalność gospodarczą mogą być:

 • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej,
 • należności,
 • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej

Kredyt obrotowy może mieć formę:

 • Kredytu obrotowego odnawialnego - udzielanego na sfinansowanie bieżących, stałych potrzeb obrotowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt udzielany jest w rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym.
 • Kredytu obrotowego nieodnawialnego - udzielanego na sfinansowanie doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Udzielany jest w rachunku bieżącym lub rachunku kredytowym.

Bank udziela następujących kredytów obrotowych:


Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach. Kredyty udzielane są jako krótkoterminowe ze spłatą do 1 roku, średnioterminowe ze spłatą do 3 lat oraz długoterminowe - ze spłatą powyżej 3 lat. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej.Kredyt obrotowy DOBRY PLON

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego lub je dzierżawisz?
Potrzebujesz pieniędzy na zakup środków do produkcji rolnej?
Kredyt obrotowy DOBRY PLON jest właśnie dla Ciebie!
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej przygotował specjalnie dla rolników unikatowy kredyt obrotowy.
Maksymalna wysokość kredytu wynosi 4 000 zł na 1ha użytków rolnych a udzielany jest on na 12 miesięcy. Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone na zakup:

 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • kwalifikowanego materiału siewnego: zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepaku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
 • zakup paliwa na cele rolnicze,


Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.0639 4.4490
GBP
4.5644 4.9965
USD
3.6162 3.9592
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.2554
GBP
4.7771
USD
3.7727
CHF
3.7905
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009