Kredyty

Kredyty w Rachunku Bieżącym

Kredyty w rachunku bieżącym przeznaczone są na finansowanie bieżących potrzeb, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Cechą charakterystyczną jest odnawialność limitu,  co oznacza, że każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje odnowienie limitu kredytu o spłaconą kwotę. Taka konstrukcja kredytu daje kredytobiorcy możliwość wielokrotnego wykorzystania określonego w umowie kredytowej limitu.

Bank udziela następujących kredytów obrotowych:


Kredyt obrotowy w Rachunku Bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest podmiotom gospodarczym o wysokim poziomie zdolności kredytowej posiadającym w Banku rachunek bieżący. Czynny rachunek bieżący rolnik powinien posiadać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. Bank w szczególnie uzasadnionych przypadkach może udzielić kredytu w rachunku bieżącym rolnikom bez zachowania 6-cio miesięcznego okresu posiadania czynnego rachunku w Banku.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:

  • wysokości obrotów na rachunku bieżącym,
  • poziomu zdolności kredytowej,
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych.
Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy.Kredyt obrotowy AGROKREDYT

Jesteś rolnikiem prowadzącym produkcję rolną? Masz rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej? Potrzebujesz środków na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego? AGROKREDYT - kredyt obrotowy w rachunku bieżącym - jest właśnie dla Ciebie! Z kredytu może skorzystać każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości rolnych o minimalnej powierzchni 4 ha. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 50% wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej przyjętej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości rolnej. Maksymalny okres kredytowania to 5 lat. Nie musisz udokumentować na co wykorzystałeś środki z kredytu. AGROKREDYT możesz przeznaczyć na np.:

  • zakup środków do produkcji rolnej,
  • rozliczenia z kontrahentami,
  • finansowanie zapasów,
  • spłatę kredytu obrotowego zaciągniętego w innym banku,
  • inne.


Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.0639 4.4490
GBP
4.5644 4.9965
USD
3.6162 3.9592
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.2554
GBP
4.7771
USD
3.7727
CHF
3.7905
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009