Kredyty

Inwestycyjny OSM Łowicz

Kredyt przeznaczony jest dla rolników prowadzących produkcje rolną, będących dostawcami mleka dla „OSM Łowicz”
Kredyty dla rolników – „OSM Łowicz” udzielane są w oparciu o Umowę o współpracy w zakresie kredytowania artykułów do produkcji rolnej zawartą z okręgową Spółdzielnią Mleczarską z siedzibą w Łowiczu (OSM Łowicz)

Bank  może udzielić dostawcom mleka dla „OSM Łowicz”   z własnych środków zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku kredytów np.:

1)    inwestycyjnych średnioterminowych – na zakup: dojarek, schładzalników do mleka, jałówek, krów, kwoty mlecznej (indywidualnej ilości referencyjnej dla dostawcy hurtowego itp.),
2)    inwestycyjnych  długoterminowych– na zakup maszyn rolniczych służących do przygotowania pasz dla bydła, ciągników, udziałów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach wykonujących usługi dla rolnictwa itp..

Kwota maksymalna jest wyznaczana w oparciu o:
1)    aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
2)    ocenę zdolności kredytowej
3)    proponowane zabezpieczenie
4)    celowość/efektywność przedsięwzięcia
5)    poziom ryzyka kredytowego
6)    ilości dostarczanego mleka i nie może przekroczyć w łącznych kwotach dla jednego dostawcy:
•    50 000,00 zł przy posiadaniu kwoty mlecznej (KM) do 100 tys. litrów,
•    75 000,00 zł przy posiadaniu KM do 200 tys. litrów,
•    120 000,00 zł przy posiadaniu KM powyżej 200 tys. litrów.

Maksymalny okres kredytowania :

  Okres kredytowania liczony jest od daty zawarcia umowy kredytowej do czasu całkowitej spłaty kredytu i uzależniony jest od rodzaju przedsięwzięcia:
•    dla kredytów inwestycyjnych średnioterminowych do 3 lat,
•    dla kredytów inwestycyjnych  długoterminowych do 7 lat.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest cesja należności za dostarczane mleko,  pełnomocnictwo do pobierania środków na spłatę rat kredytu z rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank -wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.0639 4.4490
GBP
4.5644 4.9965
USD
3.6162 3.9592
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.2554
GBP
4.7771
USD
3.7727
CHF
3.7905
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009