Rachunki

Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy ROR

Rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy (ROR) służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Posiadaczem ROR może być również, po ukończeniu 13. roku życia, osoba małoletnia, która na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd może samodzielnie dysponować rachunkiem.

ROR może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich imion i nazwisk. Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

ROR umożliwia jego posiadaczowi w szczególności:

  • przechowywanie środków pieniężnych;
  • otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu;
  • uzyskanie kredytu odnawialnego;
  • korzystanie z innych usług oferowanych przez bank.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Dyspozycje złożone do godziny ustalonej w umowie rachunku przekazywane są w dniu złożenia, dyspozycje złożone po tej godzinie przekazywane są do rozliczenia w następnym dniu roboczym. Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

Sprawdź naszą ofertę:

Aktualne oprocentowanie

Aktualne prowizje i opłaty 

Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.2340 4.4532
GBP
4.8160 5.0560
USD
3.8379 4.0295
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.3438
GBP
4.9277
USD
3.9319
CHF
3.9668
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009