Kredyty

Kredyty dla posiadaczy ROR (odnawialny)

Cechy produktu:

  • Dla klienta, który posiada ROR w BS Ziemi Kaliskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy, przy czym do tego okresu może być zaliczony czas posiadania rachunku w innym banku, w takiej sytuacji Posiadacz ROR powinien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym ten rachunek dotychczas posiadał,
  • Klient przekazuje na rachunek ROR comiesięczne dochody z tytułu zatrudnienia lub inne stałe dochody,
  • Klient nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego przez okres ostatnich 3 miesięcy przed zawarciem Umowy o kredyt, a jeżeli spowodował takie saldo, uregulował je w ciągu 30 dni licząc od daty powstania,
  • Kredyt odnawialny oznacza, ze każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany,
  • Kredyt udzielany jest w formie linii kredytowej na maksymalny okres do 60 miesięcy
  • Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i uzależniona jest od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy. Maksymalna kwota kredytu: 255550,00 zł a minimalna kwota 500,00 zł.
  • Kredyt wykorzystywany może być w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,

Wzór dla reprezentatywnego przykładu:

1)   kwota udzielonego kredytu 10333,33 zł

2)   całkowita kwota kredytu 10333,33 zł (Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy, prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),

3)   okres kredytowania 60 miesięcy,

4)   roczne stałe oprocentowanie nominalne 9,90%,

5)   całkowity koszt kredytu wynosi  5912,48 zł, w którego skład wchodzą:

a)       odsetki od kredytu 5215,82zł,

b)      prowizja za udzielenie kredytu 1,00 % kwoty udzielonego kredytu, tj. 103,33 zł

c)      prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejne lata kredytowania 4,00% odnawianej kwoty kredytu, tj. 413,33 zł

d)      koszty usług dodatkowych 180,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 180,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 0 zł,

e)      pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0 zł,

6)     przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,3022%,

7)   całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 16245,81zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11-06-2019 r.

 

Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.1451 4.5389
GBP
4.5521 4.9842
USD
3.7452 4.0993
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.3543
GBP
4.7713
USD
3.9281
CHF
4.0093
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009