Kredyty

Kredyt mieszkaniowy

Cechy produktu:

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

1. budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, wykończenie oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej;
2. przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
3. nabycie nieruchomości mieszkalnej;
4. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności;
5. zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną;
6. wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne;
7. całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w pkt 1-6;
8. refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6;
9. nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości;
10. inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych;
11. cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.


Minimalny okres kredytowania kredytów mieszkaniowych wynosi 36 miesięcy (3 lata), maksymalny 360 miesięcy (30 lat)

Wśród zabezpieczeń wyróżnia się:

1. Docelowe (podstawowe):
- hipoteka,
- cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z polisy ubezpieczenia budowy,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
2.Pomostowe (przejściowe):
- przelew wierzytelności przysługującej kredytobiorcy wobec spółdzielni mieszkaniowej/ dewelopera,
- ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego tzw. ubezpieczenie pomostowe,
- ujawnione w KW roszczenie Banku o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne;
3. Dodatkowe:
- ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
- ubezpieczenie na życie kredytobiorcy ze wskazaniem Banku jako uposażonego,
- poręczenie wekslowe, cywilne,
- pełnomocnictwo do rachunku płatniczego (ROR),
- hipoteka na drugiej nieruchomości,
- inne zabezpieczenia obowiązujace w Banku.

Przykład reprezentatywny:

"Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,51 %,
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150.000,00 zł,
całkowita kwota do zapłaty 215.501,25 zł,
oprocentowanie zmienne 4,22 %,
całkowity koszt kredytu 65.501,25 (w tym: prowizja 2.250,00 zł, odsetki 63.232,25 zł, koszt podatku od czynności cywilno – prawnych 19,00 zł ),
239 miesięcznych rat malejących, raty kapitałowo-odsetkowe, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia , najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości 1.190,33 zł,
kalkulacja została dokonana na dzień 29.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie,
wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – 0,00 , koszt nie wliczony do RRSO". 

Pomoc
Szukaj w serwisie
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Dewizy
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR
4.1816 4.3997
GBP
4.8537 5.0964
USD
3.7608 3.9500
zobacz szczegóły»
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4.2959
GBP
4.9669
USD
3.8537
CHF
3.7781
Polityka Cookies
© Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
realizacja: Intelis Media 2009